Archiv pro rubriku: Správa a rozvoj

Filtr

Jak lze řídit turistickou destinaci

Možnosti rozvoje cestovního ruchu limituje jeho potenciál v tom kterém regionu, který je dán především přírodními a kulturními atraktivitami. Do jaké míry je využit, závisí na úrovni řízení turistické destinace, tedy na marketingu a managementu destinace.

Kategorie: Správa a rozvoj

Hlavní problémy informačních center

Snad každé jen trochu turisticky významné město či obec má dnes své turistické informační centrum. Po celé republice jich funguje zhruba 400. Jejich zřizovatelem jsou z více než poloviny města, zbytek je soukromých. "Pokud jde o soukromé subjekty, bývají to někdy cestovní agentury, které poskytují...

Kategorie: Správa a rozvoj

Plní požadavky památkářů a investorů

Za posledních patnáct let se vzhled našich měst a obcí změnil k nepoznání. Důležité při tom je, že se historické stavby a památky neopravují a nepřestavují bezúčelně. Ve staré historické zástavbě vznikají opět byty, pod střechami...

Kategorie: Správa a rozvoj

Proč audit cyklistické dopravy?

Zjištění podmínek a úrovně cyklistické dopravy ve městě a následně návrh opatření k jejich zlepšení má za úkol audit cyklistické dopravy BIPAD. Ten v současné době uskutečňuje ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu (CDV) Městský...

Kategorie: Správa a rozvoj

I Prahou lze jezdit na kole

Rozvoj základního systému cyklistických tras na území hlavního města Prahy a jeho koordinaci se systémem cyklotras na území České republiky zajišťuje Ústav dopravního inženýrství hl. města Prahy. Jeho ředitel Ing. Ladislav Pivec nám zodpověděl několik otázek.

Kategorie: Správa a rozvoj