Nové tůně v karlovarských lázeňských lesích pomáhají zlepšit stav přírody

Osm nových tůní o celkové ploše 1508 m2 vybudovala letos příspěvková organizace Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary. Nové vodní plochy pomohou zadržet vodu v krajině a vytvořit místa vhodná pro rozmnožování obojživelníků nebo hmyzu. Tůně spadají do II. a III. zóny Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, a při stavbě jsou proto dodrženy standardy Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). 

Místa vhodná pro vyhloubení nádrží byla vytipována na přirozeně zamokřených plochách v katastrálním území Karlovy Vary, Kolová, Olšová Vrata a Drahovice. Cílem bylo revitalizovat současné lokality tak, aby došlo ke zlepšení vodních podmínek a zároveň se zvýšila přírodní rozmanitost krajiny.

„V prostoru nových tůní bylo nutné vytrhat pařezy a upravit terén kvůli lepšímu přístupu,“ vysvětluje Stanislav Dvořák, ředitel Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary s tím, že místy byly také odstraněny náletové dřeviny. Díky tomu se uvolnil prostor a zvýšil přístup světla pro rostliny i nově vzniklou vodní plochu.

Tůně jsou vybudovány s ohledem na ochranu přírody

Vytěžená zemina byla rozprostřena do okolí a nově vzniklé obnažené plochy byly ponechány přirozenému zarůstání bylinnou vegetací. Tůně byly navrženy se schodovitým dnem, z jedné strany budou ohraničeny zemním valem. Maximální hloubka tůní se pohybuje od 100 do 120 cm.

„Parametry tůní i rozmístění vytěžené zeminy odpovídají standardům schváleným AOPK. Při ukládání odtěženého sedimentu na místě realizace nesmíme například přesáhnout desetinásobek plochy tůně a výšku sedimentu 15 cm,“ přibližuje dodržení přísných podmínek ředitel.

Stavba tůní byla finančně podpořena Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy celkovou částkou 344 889 korun. Od roku 2020 vzniklo v lázeňských lesích města Karlovy Vary již celkem 51 tůní.*

/zr/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down