Nové vedení Státního pozemkového úřadu hodlá mimo jiné zlepšit spolupráci s obcemi

V úterý 2. ledna 2024 se ujala své funkce nová ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová. Mezi její priority patří mj. užší spolupráce s obcemi při realizaci pozemkových úprav. Chce také otevřít debatu nad novými možnostmi financování pozemkových úprav.

„Proces pozemkových úprav nahlíží na venkovský prostor komplexně a nabízí koncepční řešení pro udržitelný rozvoj území jak z pohledu snižování negativních dopadů klimatických změn, tak uspořádání vlastnictví či prostupnosti krajiny. Jde o technicky i odborně náročný proces, který trvá několik let. Považuji proto za nezbytné, aby Státní pozemkový úřad poskytoval průběžnou a cílenou podporu všem účastníkům řízení, stejně jako zástupcům obcí a měst,“ uvedla Svatava Maradová.

Zlepšení komunikace Státního pozemkového úřadu (SPÚ) s jeho nejdůležitějšími partnery očekává od nové ředitelky i ministr zemědělství Marek Výborný. „Práce pozemkového úřadu se dotýká každodenního života mnoha lidí, je proto nezbytné, aby úřad aktivně vysvětloval své kroky a byl v každodenním kontaktu s odbornou, ale i laickou veřejností. Peníze, které skrze SPÚ investujeme do krajiny, ji mění k lepšímu a pomáhají krajině adaptovat se na změnu klimatu,“ uvedl ministr.

Nové výzvy

Novou ředitelku čeká také debata o financování pozemkových úprav. „Ty jsou dlouhodobě limitované výkyvy dostatečných finančních prostředků, jak pro jejich projektování, tak pro vlastní realizaci. Proto bych také ráda iniciovala diskusi o jejich stabilizaci a nových možnostech financování,“ uvedla Svatava Maradová.

Mezi priority nové ředitelky SPÚ patří také větší spolupráce s Ředitelstvím silnic a dálnic či Správou železnic při majetkoprávní přípravě veřejně prospěšných staveb. Novela zákona o SPÚ v roce 2016 přinesla také možnost budování rezervy pozemků státu pro dlouhodobé rozvojové programy státu schválené vládou. V tomto trendu chce Svatava Maradová pokračovat a spolupracovat na jejím utváření s ústředními orgány státní správy.

V nejbližším období stojí před SPÚ další významné úkoly. Jde například o revizi zemědělských pachtů či převzetí zemědělských pozemků nedostatečně identifikovaných vlastníků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a zajištění jejich správy. Celkem přitom jde o 90 tisíc položek.

Svatava Maradová v minulosti již ve vedení SPÚ působila, proto považuje za důležitou výzvu také zefektivnění vnitřního chodu a transformaci úřadu. Efektivní výkon státní správy je podle ní zásadní pro následnou činnost obcí a měst, zemědělců a dalších aktérů, kteří působí v krajině. *

/tz/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down