Obce nesouhlasí s návrhem Ministerstva financí na změnu zdroje dat o počtu obyvatel. Neblaze by se totiž promítl do daňových příjmů menších sídel

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) zásadně odmítá změnu zdroje dat o počtu obyvatel pro účely výpočtu podílu obcí na inkasu sdílených daní. Tato změna by poškodila až 5800 malých obcí.

SMS ČR podporuje spravedlivou změnu parametrů pro přerozdělení daňových příjmů mezi kraje, která zajistí každoroční aktualizaci dílčích podílů jednotlivých krajů na základě objektivních kritérií. Nesouhlasí však s tím, že návrh také mění zdroj dat o počtu obyvatel pro účely výpočtu podílů obcí a nově krajů na sdílených daních z bilance obyvatel ČR zpracované ČSÚ na údaje vedené v Registru obyvatel (ROB).

V žádném případě nemůžeme akceptovat přesun cca 3,5 mld. Kč z malých a středních měst ve prospěch těch největších, nad 100 000 obyvatel. Je zřejmé, že tato změna poškodí až 5800 obcí. Z návrhu zároveň není známo, zda výpočty změny RUD krajů pracovaly s daty ČSÚ nebo ROB. Výše uvedená změna není projednána, nemá své opodstatnění s ohledem na Programové prohlášení vlády a plány s RUD obcí, vnáší do problematiky výpočtů zmatek a ohrožuje hladký průběh přijetí změny RUD krajů, kterou za SMS ČR maximálně podporujeme,“ říká předsedkyně Sdružení místních samospráv Eliška Olšáková.

Jedním z argumentů pro změnu zdroje dat je, že bylo vyhověno dlouhodobému požadavku obcí a ČSÚ. Přechod z výpočtu z dat ČSÚ na ROB však nebyl, jak upozorňuje SMS ČR, předem prodiskutován se zástupci obcí a krajů. Pokud se obce vyjadřovaly k výpočtům podle ČSÚ a ROB, tak tomu bylo z důvodu rozdílných počtů obyvatel, a to například ve věci tzv. třídicí slevy na občana v rámci odpadového hospodářství. SMS ČR v meziresortním připomínkovém řízení tuto změnu bez předchozí diskuse jednoznačně odmítlo.

Změna by posílila daňové příjmy zejména největších měst na úkor malých obcí

Skutečnost, že bilance obyvatel je zdrojem dat pro výpočet podle zákona o RUD neznamená pro ČSÚ žádnou administrativní zátěž navíc. Podle SMS ČR je nutné zdůraznit, že rozdíl celkového počtu obyvatel mezi oběma registry je značný, podle důvodové zprávy k návrhu činí více než 450 000 obyvatel.

V důvodové zprávě je také uvedeno, že dopad změny bude pozitivní především pro největší města v kategoriích nad 100000 obyvatel, a to v rozsahu přerozdělení jednotek miliard korun oproti současnému stavu.

„Do budoucna se nebráníme změně zdroje dat na registr obyvatel, pokud budou předem vyčísleny konkrétní dopady na všechny obce a na základě toho budou případně upraveny parametry RUD obcí,“ doplňuje Eliška Olšáková.* 

/zr/

Na snímku: Předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková, členka dolní parlamentní komory

Foto: archiv SMS ČR

O problematice inkasa sdílených daní a jeho přerozdělování v rámci rozpočtového určení daní jsme psali například zde: https://moderniobec.cz/ceske-obce-profituji-z-vyrobnich-zavodu-na-svem-uzemi-mene-nez-v-nemecku-i-rakousku-na-vine-je-nastaveni-rozpoctoveho-urceni-dani-rika-studie/ . zde: https://moderniobec.cz/financni-konference-svazu-mest-a-obci-cr-otevirame-tema-rozpoctoveho-urceni-dani/ a zde: https://moderniobec.cz/sdruzeni-mistnich-samosprav-cr-nesouhlasi-se-slucovanim-obci-dotazuje-premiera-na-jakych-zakladech-stoji-navrhy-nerv/ .

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down