Ostrava systematicky podporuje dopravní výchovu dětí a žáků

K častým úrazům dětí dochází v důsledku nehod v silničním provozu. Město Ostrava každoročně zajišťuje výuku začínajících cyklistů na dopravních hřištích. Se základními zásadami bezpečného chování v silničním provozu se mohou seznámit děti z mateřských škol, školních družin a žáci na 1. stupni ZŠ. Na výuce se podílí i BESIP a Ministerstvo dopravy. Řadu výukových aktivit nabízí také Městská policie Ostrava.

Řadu let se v Ostravě také koná Dopravní soutěž mladých cyklistů, která je vyvrcholením systematické dopravní výchovy. Z okrskových kol jsou nominována soutěžní družstva do kola městského, které se už tradičně koná na dětském dopravním hřišti ZŠ a MŠ Alberta Kučery v Ostravě-Hrabůvce. Letošní městské kolo soutěže se uskutečnilo 10. května. Dva vítězné týmy postoupí do kola krajského.

Následky úrazů dětí v silničním provozu mohou být fatální, prevenci a osvětě dětí od nejútlejšího věku věnujeme výraznou pozornost. Odbor dopravy zajišťuje dopravní výchovu na dětských dopravních hřištích v Porubě i v Hrabůvce, v letošním roce činí náklady na toto vzdělávání víc jak 420 tisíc korun. Další možností je výuka na dětském dopravním hřišti na ulici Orebitská v Ostravě-Přívoze, které provozuje oddíl prevence Městské policie Ostrava. Dopravní výuku mohou absolvovat již děti v mateřských školách až po žáky pátých ročníků škol základních. Tradiční městská soutěž nejmladších cyklistů nabídne zajímavou formu soutěžního klání dětí, které mohou poměřit své dovednosti i vědomosti s ostatními,“ konstatoval Břetislav Riger, náměstek primátora pro dopravu.

Zapojení BESIPu a městské policie

V průběhu Dopravní soutěže mladých cyklistů se děti zúčastní disciplín, obsahující pravidla provozu na komunikacích, jízdu zručnosti i zásady poskytování první pomoci. Soutěž má mezinárodní charakter. Okresní, městská, krajská kola pak vystřídá klání celostátní a mezinárodní. Na přípravách a zajištění soutěže se podílí odbor dopravy, Aktiv BESIP A BESIP. Dopravní výuku dětí ve městě zajišťuje významným způsobem také Městská policie Ostrava, která se prevenci v dopravě věnuje už u předškoláků, kdy v ostravských mateřských školkách realizuje preventivní program s názvem BESIP pro předškoláky. Preventisté dětem zábavnou formou přibližují základní pravidla pohybu na pozemních komunikacích a zvyšují povědomí o dopravních značkách pomocí básniček a hádanek. Jen v loňském roce strážníci zajistili 72 takových besed v mateřských školách.

V rámci Národní strategie BESIP zajišťujeme výuku dopravní výchovy pro žáky ostravských základních škol. U dětí třetích tříd je výuka zaměřena na bezpečné chování chodce na pozemních komunikacích. Výuka u žáků čtvrtých tříd je zaměřena na bezpečnost pohybu na jízdním kole a koloběžce. Vloni tuto dopravní výuku absolvovalo přes 3 600 žáků,“ vysvětluje Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava.

I letos městská policie opět realizuje projekt Na hřišti to jede. V bezpečí dětského dopravního hřiště a za účasti strážníků mohou děti v rámci volnočasových aktivit vyzkoušet nejen bezpečnou jízdu na jízdních kolech a koloběžkách, ale přiučit se také pravidlům chování v silničním provozu, a to v rámci zábavných her a kvízů. Hřiště může být rovněž využito také organizovanými skupinami (tábory, střediska volného času, družiny apod.). Vloni tuto možnost využilo takřka 7 750 zájemců.*

/tz/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down