Boskovice získaly dopravní studii, která řeší bezpečnější cesty do škol

Jihomoravská agentura pro veřejné inovace JINAG úspěšně ukončuje pilotní projekt Bezpečně do škol v Boskovicích. Výsledkem pilotního projektu je dopravní studie, která navrhuje řešení pro lepší bezpečnost dětí na cestách do školy.

Bezpečnost dětí je téma, které trápí rodiče i pedagogy v celé České republice. Agentura JINAG proto oslovila 450 jihomoravských škol s dotazníkem o bezpečnosti dětí na silnicích. Z výsledků vyplývá, že 150 škol aktivně řeší špatnou dopravní situaci. „Zaujal nás program Bezpečné cesty do školy, proto jsme se rozhodli na něj navázat a rozšířit ho i na jižní Moravu. To se nám podařilo ve spolupráci s organizací Pěšky městem, která nám metodicky a odborně pomohla,” sdělil Patrik Reichl, ředitel agentury JINAG .

Pro pilotní testování tohoto projektu agentura JINAG zvolila Mateřskou školu, základní školu a praktickou školu Boskovice. „Do programu Bezpečně do škol v JMK jsme se zapojili velice rádi. Vzhledem k tomu, že vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, je naším prvořadým úkolem zajistit žákům bezpečnou cestu do školy a ze školy,” uvedla ředitelka školy Jana Bousková.

Žáci se zapojili do návrhů řešení

Cílem projektu v Boskovicích bylo nejen nalézt efektivní řešení, ale také šířit osvětu a zapojit do akce všechny zúčastněné strany. V prvním kroku děti kreslily do mapy trasy, kterými pravidelně chodí do školy, a označovaly místa, kde se cítí ohroženy.  Následoval monitoring dopravy, během kterého děti spolu s učiteli a dopravními inženýry zaznamenávaly dopravní přestupky a další problematické jevy.

„Sami žáci se zapojili do projektu a vyhledávali nebezpečné a problémové lokality. Nejenže jsme zvýšili povědomí o správném chování v různých náročných dopravních situacích, ale žáci využili i vlastní zkušenosti a snažili se je převést do praxe. Žáci i celý pedagogický sbor předpokládají, že alespoň některé z navržených variant dopravní studie budou naplněny,” řekla Ivana Staffová, zástupkyně ředitelky z boskovické školy.

Pilotní projekt hodnotí také učitelé Aleš Vacula a Monika Letfusová: „Projekt byl přínosný zejména v oblasti dopravní výchovy. Ukázal žákům nebezpečná místa na silnicích při jejich přechodu do školy. Motivoval je pracovat na projektu, aby se situace v okolí školy zlepšila pro jejich bezpečnost. Akce spojené s projektem byly zábavné a naučné.”

Získaná data pomohla k vytvoření dopravní studie a následnému návrhu konkrétních opatření. Mezi opatření, která se dají realizovat v horizontu jednoho roku, patří například snížení rychlosti nebo vybudování parkovacích míst K+R. Dlouhodobá vize zahrnuje úpravy křižovatek, zřízení přechodů a celkové zklidnění dopravy.

Využití také pro ostatní obce

„Jsem moc rád, že jsme byli součástí pilotního projektu. Ve spolupráci s kolegy budu usilovat o to, aby naše úsilí nezůstalo pouze na papíře, ale aby byly naše nápady a návrhy převedeny do života,” dodává místostarosta Boskovic Lukáš Holík.

„Projekt Bezpečně do škol v Boskovicích je inspirativním příkladem pro další města a obce. Ukazuje, že s aktivním přístupem je možné dosáhnout trvalého zlepšení v oblasti bezpečnosti a komfortu dětí na cestě do škol. Zvyšuje také zájem dětí a rodičů o veřejný prostor v okolí školy, podporuje samostatnost dětí v provozu a také je učí vnímat dopravní rizika a chovat se zodpovědně,” uzavírá doménový specialista pro mobilitu Jan Tichý.

Do programu Bezpečně do škol v JMK se mohou proto zapojit i ostatní školy, města či obce. V agentuře JINAG proto vznikl průvodce, který zájemcům pomůže projít celým procesem. Tento manuál je dostupný na stránkách www.jinag.eu.

/tz/*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down