Platforma za novelizaci lesního zákona předložila ministrovi zemědělství návrh novely v paragrafovém znění

Členové Platformy za novelizaci lesního zákona, pro zachování českých lesů pro budoucí generace, zabezpečení jejich stability, konkurenceschopnosti a odolnosti včera předložili ministrovi zemědělství návrh novely zákona o lesích v paragrafovém znění. 

Návrh společně připravili zástupci vlastníků lesů, lesníků, ochránců přírody, akademické sféry, lesnických a dřevozpracujících podniků a zaměstnavatelů v oboru jako podklad pro novelizaci zákona o lesích avizovanou ministerstvem zemědělství. Návrh Platformy reflektuje schválenou Koncepci státní lesnické politiky do roku 2035. Jeho cílem je přispět k zachování lesů pro budoucí generace a odpovídajícím lesním hospodařením zabezpečit jejich stabilitu, konkurenceschopnost, odolnost a kvalitu ekologickou, produkční a sociální. (O návrhu Platformy za novelizaci lesního zákona Moderní obec informovala již 3. listopadu zde: https://moderniobec.cz/nove-lesni-urady-a-volnejsi-ruce-pro-boj-s-klimatickou-zmenou-platforma-za-novelizaci-lesniho-zakona-predstavila-sve-pozadavky/ .)

„Návrh, který společně předkládáme, umožňuje větší využití tvořivých sil přírody, snižuje byrokracii při správě lesa a umožňuje vlastníkovi lesa rozhodovat o optimálním způsobu hospodaření na svém majetku. Návrh definuje vhodná adaptační opatření, zejména prodloužení lhůt pro zalesnění holin a zajištění mladých lesních porostů. Navrhované snížení doby obmýtí pak dává možnost provádět změnu nevhodné druhové skladby lesů v rychlejším čase a reagovat na změny klimatu,“ připomněl Jiří Svoboda, předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL).

Mezi priority nestátních vlastníků lesů patří mimo jiné vznik samostatných lesních úřadů. „Jsme přesvědčeni, že stávající systém je nevhodný a zastaralý a že by se jednalo o krok správným směrem ke zlepšení odborného fungování a dohledu státní správy lesů, její efektivity a úspory veřejných prostředků,“ dodává Jiří Svoboda. (Rozhovor s Jiřím Svobodou o smyslu a způsobu fungování navržených lesních úřadů přinese lednové vydání Moderní obce, které se ke čtenářům bude expedovat už 4. 1. 2023.)

Návrh Platformy řeší také pomoc státu drobným vlastníkům lesa zejména v krizových situacích, a to podporou jejich dobrovolného sdružování, což je dlouhodobě osvědčený model v Bavorsku, Rakousku, Finsku a dalších evropských zemích.

Zásadním bodem společného návrhu Platformy je motivace vlastníků lesů k tomu, aby i v budoucnu zajišťovali ekosystémové služby, které jsou spojeny s vysokými náklady na péči o les, ale neprochází trhem. S požadovanými změnami lesního zákona a důvody, které k nim vedou, chtějí zástupci Platformy podrobně seznámit ministra Zdeňka Nekulu osobně na lednovém setkání.

VÍCE O PLATFORMĚ ZA NOVELIZACI LESNÍHO ZÁKONA

Společný postoj Platformy za novelizaci lesního zákona podporují následující instituce:

 • Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL)
 • Český svaz ochránců přírody (ČSOP)
 • Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
 • Pro Silva Bohemica
 • Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP)
 • Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu (SZDP)
 • Česká lesnická společnost (ČLS)
 • Asociace soukromého zemědělství (ASZ)

Jde o historicky nejširší shodu zástupců různých zájmových stran ve věci zásadních principů a požadavků, které má přinést nová právní úprava o lesích. Své návrhy v tomto smyslu Platforma představila počátkem listopadu na tiskové konferenci v Praze.

OSM ZÁSADNÍCH POŽADAVKŮ PLATFORMY

 1. Samostatné lesní úřady
 2. Volnější ruce pro vlastníky lesů
 3. Vhodná adaptační opatření, zejména prodloužení lhůt pro zalesnění holin a zajištění mladých lesních porostů
 4. Podpora dobrovolného sdružování drobných vlastníků lesů
 5. Inovace lesnických postupů, vzdělávání a osvěta
 6. Aktivní prevence škod způsobených zvěří
 7. Zavedení platby za ekosystémové služby
 8. Zlepšení životního prostředí v lesích

/zr/

Ilustrační foto: archiv*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down