Uzávěrka příjmu nominací do soutěže Architekt obci 2024 byla prodloužena. Až do 10. května můžete na toto prestižní ocenění navrhovat úspěšné tandemy architekt – město (nebo obec)

Spolupracujete soustavně a dlouhodobě ve své obci či ve svém městě s jedním konkrétním architektem? Nebo máte přímo na radnici svého městského architekta? A hlavně: Daří se u vás tandemu architekt – radnice a projevuje se to pozitivně ve vzhledu obce či města? Jestliže ano, máte šanci uspět v soutěži Architekt obci. Uzávěrka příjmu on-line přihlášek byla prodloužena a je už 10. května!

Ještě až do 10. května se na www.architektobci.cz mohou obce a města spolu s architekty hlásit do soutěže Architekt obci 2024. Cílem soutěže je upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architekty a samosprávou při rozvoji obcí v České republice. Každá obec je unikátní a je třeba společně pochopit její hodnoty z hlediska urbanistického, krajinářského i architektonického a usilovat o jejich posílení a hledání vhodných řešení, která zlepšují kvalitu prostředí i našeho života.

Do soutěže Architekt obci lze přihlásit projekty z oblasti urbanismu, územního plánování, krajinářské architektury a řešení veřejného prostoru, stejně jako architektonické realizace a další počiny, které mají dopad na kvalitu života a rozvoj společnosti. Formulář přihlášky je ke stažení ZDE.

Soutěž (více o soutěži zde: https://architektobci.cz/ ) je každoročně pořádána Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Svazem měst a obcí ČR, Českou komorou architektů, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, časopisem Moderní obec a společností ABF, a. s. „Ocenění Architekt obci ukazuje, že spolupráce samosprávy a architektů výrazně pozvedá kvalitu prostředí obce a zlepšuje život obyvatel. Soutěž Architekt obci proto také podporuje práci městských architektů, a má přímou vazbu na jeden z cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky, kterým je posilování úlohy městských a obecních architektů,“ uvádí Josef Morkus z Ministerstva pro místní rozvoj.

Nominace na ocenění Architekt obci 2024 posoudí odborná porota ve složení: Radka Vladyková (SMO ČR), Josef Morkus (MMR), Jan Kasl (ČKA), Petr Durdík (Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR), Anna Šlapetová, držitelka ocenění Architekt obci 2023, Ivan Ryšavý (časopis Moderní obec) a dále zástupce ABF, a. s.. Slavnostní ceremoniál s předáním ocenění vítězi soutěže Architekt obci 2024 se uskuteční 30. září v pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP).

Výkonná ředitelka SMO ČR ČR Radka Vladyková je přesvědčena o tom, že „úroveň veřejného prostoru je odrazem úrovně místní samosprávy a architektů. Každá obec je unikátní a je třeba společně vnímat její hodnoty z hlediska urbanistického, krajinářského i architektonického a usilovat o jejich posílení a hledání vhodných řešení.“

Minulý ročník soutěže Architekt obci ovládli architektka Anna Šlapetová z Dolních Břežan a architekt Kamil Mrva z Trojanovic

Laureátkou loňského ročníku soutěže se stala architektka Anna Šlapetová za dlouhodobý přínos pro rozvoj obce Dolní Břežany v okrese Praha-západ. „Dolní Břežany mají svoji obecní architektku Annu Šlapetovou od roku 2003. Dvacetiletá spolupráce samosprávy v čele s aktivním starostou a architektky vedla k tomu, že se z »obyčejné« obce stalo místo, které je v České republice po Litomyšli druhé nejcitovanější z hlediska úspěšného rozvoje veřejného prostoru a území jako celku,“ uvedla loni porota soutěže Architekt obci v hodnocení spolupráce tandemu obec Dolní Břežany – architektka obce Anna Šlapetová s tím, že „Dolním Břežanům se postupně podařilo opustit roli vesnické noclehárny na periferii Prahy". Porota rovněž připomněla, že v obci vzniklo její nové centrum s náměstím a parkem, škola s tělocvičnou, základní umělecká škola, zvelebil se veřejný prostor kolem obecního úřadu a revitalizoval se zámek, postaven byl nový parkovací dům i hřbitov. Na místě zaniklého zemědělského areálu vyrostla dvě špičková výzkumná centra ELI Beamlines a HiLASE spadající pod Fyzikální ústav Akademie věd ČR. „Nejvyšší patra vědy korespondují s oceňovanou architekturou obou staveb a do obce přinášejí světový rozměr. Ukázkový přístup obce koordinovaný obecní architektkou zahrnuje organizaci soutěží, rozvoj území vedený obcí namísto ponechání aktivit čistě na iniciativě developerů, péči nejen o jádrové sídlo ale i o další části obce a spolupráci s širokým spektrem českých i zahraničních architektů," stálo dále v hodnocení poroty.

Druhým finalistou loňského ročníku soutěže Architekt obci se stal tandem architekt Kamil Mrva – obec Trojanovice na Novojičínsku se starostou Jiřím Novotným. Soutěžní porota ocenila patnáctiletou spolupráci architekta Kamila Mrvy a jeho týmu (Kamil Mrva Architects) s obcí, během níž se podařilo obnovit několik lokalit i obecních objektů: informační centrum, prodejnu potravin, obchodní jednotky v bývalých garážích. Jak vyplynulo z hodnocení přijatého porotou, architektovu péči dostaly i menší, zato pro veřejný prostor a obyvatele důležité zásahy: veřejná prostranství, rekonstrukce fasád obecních objektů, zastávka, zázemí fotbalistů, bufet, mobiliář atd. Mnohé z nich se podařilo realizovat. Kamil Mrva do lokality přivedl studenty na Letní školu architektury a inicioval vznik manuálu užívání veřejného prostranství pro Pustevny a Radhošť, ležící v katastru obce. Trojanovice s Kamilem Mrvou mohou připomínat valašskou obdobu švýcarského Vrinu, kde též jediný architekt (G. A. Caminada) dlouhodobě, samostatně a na světové úrovni pečuje o jednu odlehlou horskou obec.*

Výsledkům soutěže Architekt obci 2023 jsme se v minulém roce věnovali v říjnovém a zejména pak v listopadovém vydání Moderní obce.

O soutěži Architekt obci jsme informovali například zde: https://moderniobec.cz/oceneni-architekt-obci-2022-patri-tandemu-architektka-daria-balejova-a-mesto-revnice/ .

/rš, zr/*

Na snímku: Mateřská škola v Dolních Břežanech byla na velmi úzkém pozemku, tedy jako tři pavilony propojené společnou chodbou. Každý jednotlivý vstup do pavilonu měl jiné barevné označení: žluté, modré, zelené. Zde žluté

FOTO: ARCHIV ANNY ŠLAPETOVÉ

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down