Ve Starém Plzenci začali s přípravami na stavbu nové sportovní haly a přístavbu školy

Slavnostním poklepáním základního kamene byla ve čtvrtek 5. října ve Starém Plzenci zahájena přístavba základní školy a stavba nové sportovní haly. Investiční akce v hodnotě 200 milionů korun výrazně posune kvalitu vzdělávání všech 530 žáků základní školy. Nedostatečné prostory pro sport a výuku dětí trápí Starý Plzenec již řadu let. 

O stavbu nové sportovní haly město usilovalo již desítky let. Potřebám vzdělávání kapacitně nevyhovuje ani škola postavená v roce 1913, kdy byl počet obyvatel Starého Plzence oproti dnešku poloviční. „I z demografické studie vyplývá, že do budoucna se bude počet žáků ještě zvyšovat. Už nyní dětem slouží odloučené pracoviště na Malé Straně s pěti třídami, navíc děti
i učitelé musejí přecházet velmi frekventovanou silnici. V nynější škole chybějí odborné učebny, zázemí pro učitele, místo pro školní družinu. Problémem jsou i nedostatečné prostory pro stravování a velmi nevyhovující je i tělocvična,
" popisuje starosta Jan Eret.

V přístavbě vznikne sedm kmenových a jedna odborná učebna, kabinety a sociální zařízení. V přízemí bude nová kuchyně s jídelnou pro 100 strávníků, kterou bude díky samostatnému vstupu možné využívat i k jiným než ke školním akcím. V prvním podlaží přístavba naváže na nynější školní budovu, odkud se učitelé a děti dostanou z chodby prosklenou příčkou do jídelny, do sportovní haly či po schodech nebo výtahem do "věže" s učebnami. Novostavba sportovní haly s tribunou pro 150 diváků nahradí současnou tělocvičnu. Přístupná bude ze školní budovy i zvenku. Kromě výuky tělesné výchovy bude sloužit i pro veřejnost k tréninkům, turnajům a různým kurzům.

Architektonický návrh zohlednil zahradu

Na podobu přístavby školy a nové sportovní haly vyhlásilo město už začátkem roku 2017 architektonickou soutěž, do které se přihlásilo 30 návrhů. Odborná porota vybrala jako vítězný návrh architekta Petra Sovy. Původní návrh bylo ale třeba letos částečně upravit. „Počítalo se v něm například s vytápěním plynem, v současnosti to však musí být tepelná čerpadla a v návaznosti na upravený projekt bude muset vzniknout i samostatná trafostanice," vysvětluje starosta.

„Architektonická forma nové budovy je jednoduchá hmota sestávající z podnože, ve které se nachází školní jídelna, kuchyně a sportovní hala, a z třípatrové věže učeben. Návrh využívá morfologie pozemku a budova je do svahu zapuštěna. Sportovní hala je vybavena pochozí střechou a nahrazuje zastavěnou plochu školní zahrady. Věž s učebnami je částečně skrytá za historickou budovou školy. Celkové působení má vzbuzovat klid, vznešenost a eleganci," popisuje svůj návrh Petr Sova.

Porota u návrhu mimo jiné ocenila, že je citlivě zasazen do prostoru zahrady, kterou ve velké míře ponechává ve stávajícím rozsahu a zachovává i většinou vzrostlé zeleně.

S financováním pomohou dotace

Náklady na realizaci jsou odhadované celkem na 200 milionů korun. Městu se po složitých opakovaných jednáních podařilo získat dvě různé dotace. Z OP Životní prostředí je to více než 87 mil. Kč a od MŠMT více než 117 mil. Kč. Způsob financování je stále předmětem jednání.

Stavba bude probíhat za plného provozu školy. „Jsme velmi rádi, že konečně budou mít děti i jejich rodiče ve Starém Plzenci důstojný prostor ke sportovnímu vyžití. Vzhledem k tomu, kolik máme sportovních organizací, bude nová sportovní hala velkým přínosem," dodává starosta.*

/tz/

Úvodní snímek zachycuje slavnostní poklepání základního kamene. Zcela vpravo starosta Jan Eret 

Vizualizace přístavby školy a nové sportovní haly ve Starém Plzenci, návrh arch. Petra Sovy

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down