Zásady pro spolupráci s investory je nutné aktualizovat. Od července totiž hrozí, že nebudou platné

K zajištění smyslupného a především udržitelného rozvoje území využívá celá řada obcí takzvané Zásady pro spolupráci s investory. Dokument, který stanovuje jasná pravidla pro vstup investora do území obce, umožňuje oběma stranám - obci i investorovi - vést vzájemná jednání o konkrétních projektech efektivně a zajistit spravedlivou účast investora na nákladech na veřejnou infrastrukturu a veřejné služby vyvolané novou výstavbou. I na tento dokument ale dopadnou zásadní změny v souvislosti se začátkem účinnosti nového stavebního zákona od 1. 7. 2024. 

Zásady pro spolupráci s investory, které obce přijaly v době účinnosti dosavadní právní úpravy, z ní nutně vycházejí. To se přitom netýká jenom terminologie a odkazů na dosavadní právní úpravu, ale i mechanismů, které byly nastaveny tak, aby odpovídaly procesním postupům a požadavkům podle v tu dobu platného stavebního zákona

Nový stavební zákon ovšem přináší celou řadu změn s přímým dopadem na uzavírání smluv s investory a zásady je tak nutné aktualizovat. V opačném případě totiž obcím hrozí, že podle nich nebude možné postupovat.

Čeho se změna smluv s investory od 1.  7.  2024 týká? 

Smlouvy s investory, podle nové terminologie plánovací smlouvy, nově nebudou mít povahu inominátních soukromoprávních smluv. Podle výslovné úpravy v novém stavebním zákoně půjde o smlouvy veřejnoprávní. To se mimo jiné projeví v potřebě náležitě doložit veřejný zájem, možnostech ukončení smlouvy a dalších aspektech. 

Z hlediska nastavení zásad pro spolupráci s investory je klíčovou novinkou také zavedení jediného povolovacího řízení, kterým bude nově povolováno jak umístění stavby, tak konkrétní podoba stavebního záměru. Ruší se tak dosavadní rozdělení na územní a stavební řízení a s tím je třeba v zásadách počítat. Další zásadní změny se týkají i požadavků na nezbytnou infrastrukturu, bez které nelze záměr povolit.

Všechny tyto otázky se promítají do nastavení zásady pro spolupráci s investory. Pokud tedy obce podle nich chtějí postupovat i po nabytí účinnosti nového stavebního zákona, musí je aktualizovat. To se logicky týká i vzorových smluv, které obvykle bývají součástí zásad.* 

advokátka Lenka Hlaváčová,

Frank Bold Advokáti

Ke snímku nahoře: Také Mikulov se rozhodl změnit podmínky pro novou výstavbu a ve spolupráci s kanceláří Frank Bold nastavit jasná pravidla, která zavážou investory k budování občanské vybavenosti nebo finančnímu příspěvku na doprovodnou infrastrukturu. Zastupitelé města tato pravidla schválili na svém zasedání ve středu 13. března

Ilustrační foto: web Frank Bold Advokáti

Zásadám pro spolupráci s investory jsme se věnovali například zde: https://moderniobec.cz/zdarma-ke-stazeni-vzor-zasad-pro-spolupraci-obce-s-investorem/ , zde: https://moderniobec.cz/prazsti-zastupitele-schvalili-metodiku-zasad-spoluprace-s-investory/ a zde: https://moderniobec.cz/hradec-kralove-zavadi-nova-pravidla-pro-investory-krok-k-ferovemu-rozvoji-a-prosperite-mesta/ .

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down