Hlavní město navýší finance na prevenci kriminality pro městské části i neziskovky

Pražští radní schválili navýšení finančních prostředků na prevenci kriminality. Na nejrůznější programy vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v Praze dá hlavní město v letošním roce přibližně 17,3 milionu korun. Příjemci prostředků budou neziskové organizace, městské části a domy dětí mládeže.

„Pokud chceme Prahu udržet bezpečnou, nesmíme podcenit prevenci kriminality. Právě proto jsme schválili program se čtyřmi oblastmi prevence: práce s dětmi a mládeží, pomoc obětem trestné činnosti, boj proti recidivě a eliminace nových hrozeb. Za důležité považuji i to, že se v něm počítá s těmi nejzranitelnějšími skupinami obyvatel – kromě dětí a mládeže se ženami a seniory,,“ říká Bohuslav Svoboda, primátor Prahy.

Do oblasti práce s dětmi a mládeží patří pravidelná a soustavná činnost nízkoprahových zařízení a nejrůznější specifické programy zaměřené na rizikové trávení volného času dětí a mládeže.

Forma pomoci obětem trestné činnosti spočívá především v informování o existujících rizicích trestné činnosti a možnostech ochrany před nimi, programy se zabývají například prevencí domácího násilí. Další oblastí je boj proti recidivě a práce s pachateli trestné činnosti, která zahrnuje nejrůznější probační programy a opětovnou socializaci pachatelů. Prevence kriminality klade důraz také na nové hrozby a přístupy. Mezi ty patří kriminalita v kyberprostoru a ochrana před ní, osvětové programy se také zaměřují na vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a dluhového poradenství.*

/tz/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down