Archiv pro rubriku: Komerční prezentace

Filtr

Komunikace v majetkové oblasti

Komunikace je nejdůležitějším prvkem lidské existence. Bez ní bychom nedokázali tvořit, stavět, spolupracovat, anebo vůbec žít. Možná bychom se jen přeskupili do jiné formy, ale i v každém sci-fi nějaká forma komunikace existuje. A jak nejlépe propojit tu virtuální se skutečnou?

Kategorie: Komerční prezentace

Potřebujete informace o nájemném a pronájmech majetku?

K jednáním zastupitelstva, k prognózám, rozpočtům či návrhům na lepší hospodaření s majetkem města či obce se vám do rukou často dostávají materiály z oblasti nájemného a pronájmů nemovitého majetku. K upřesnění informací naskýtá možnost využít Analýzu majetku, manažerskou nadstavbu informačního systému VERA Radnice. Ta poskytuje snadný a přehledný přístup...

Kategorie: Komerční prezentace

Trend pro rok 2016 aneb Má již vaše město/obec také vlastní mobilní aplikaci?

Zamýšlíme se nad trendy v oblasti moderní komunikace, které se díky svému vývoji dotýkají také otázky komunikace měst a obcí směrem k občanům, turistům či firmám. Standardními důsledky vývoje bývají hodnoty jako komfort, efektivita a úspora času. Vedle těchto hodnot však v rámci modernizace přicházejí i další výhody pro města...

Kategorie: Komerční prezentace

3P otevřených dat

GINIS plně podporuje koncept otevřených dat: umí je připravit, publikovat i použít Pojem Otevřená data se stává důležitým tématem progresivních úřadů, které požadují, aby jejich informační systémy byly na tento nový standard poskytování informací připraveny. Když hovoříme o otevřených datech, máme na mysli zejména různé statistiky, rozpočty, přehledy a databáze,...

Kategorie: Komerční prezentace

JSTE ŘÁDNÝ HOSPODÁŘ?

Ve veřejné správě se běžně objevuje termín „péče řádného hospodáře“, který se mimo jiné objevuje i v § 159 současného občanského zákoníku: (1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná...

Kategorie: Komerční prezentace

MAJETEK NENÍ JENOM POLOŽKA V AKTIVECH

I přes veškerou elektronizaci veřejné správy a projekty eGovernmentu je majetek pro množství úřadů pouze položkou v aktivech, která je prostě evidována. Ale tato položka má v sobě skryté náklady, nebo v lepším případě i výnosy. Manažer ovšem neeviduje majetek, ani neúčtuje o výnosech nebo nákladech. Od toho jsou referenti...

Kategorie: Komerční prezentace