Archiv pro rubriku: Legislativa

Filtr

PŘIJETÍ DARU PRO OBEC

V našem zastupitelstvu vznikly pochybnosti o tom, který z orgánů je oprávněn přijmout dar určený obci - městská rada nebo městské zastupitelstvo? ODPOVĚĎ: Pokud se jedná o nemovitosti, je odpověď jednoznačná. V § 36a v odst. 1 písm. a) se říká, že obecní zastupitelstvo rozhoduje o "nabytí a převodu...

Kategorie: Legislativa

POUŽÍVÁNÍ NAHRÁVACÍHO ZAŘÍZENÍ

V případě, že zastupitelstvo vyjádří souhlas s používáním diktafonů a videokamer na svém zasedání, jedná v souladu se zákonem? Nedopouští se porušování jiného zákona, zejména ve vztahu k ochraně osobnosti? ODPOVĚĎ: Tím, že se videokamery a diktafony staly běžnou a dostupnou technikou pro většinu...

Kategorie: Legislativa

PRÁVO OBČANŮ

Občané se na zasedáních městského zastupitelstva (MZ) domáhají práva klást otázky, respektive zapojovat se do diskuze. Mají na to právo? Máme za to, že podle § 41 zákona o obcích mohou návrhy k projednání předkládat jen zastupitelé a městská rada. ODPOVĚĎ: V § 41 toto ustanovení opravdu najdeme,...

Kategorie: Legislativa

MÍSTNÍ KOMUNIKACI URČUJE OBEC

Judikatura Ve sporu o to, zda je určitý pozemek, který chtěl jeho vlastník oplotit, místní komunikací, podal výklad Nejvyšší soud. Toto stanovisko je zajímavé zejména proto, že o zařazení pozemní komunikace do sítě místních komunikací rozhoduje obec. Podstata sporu spočívá v tom, že pokud by byla...

Kategorie: Legislativa

POSTRÁDÁ JASNÁ PRAVIDLA

Názor Blížící se volby do zastupitelstev vyšších územních samosprávných celků (VÚSC) vyvolaly "legislativní smršť" a donutily úředníky Ministerstva vnitra novelizovat zákon o hlavním městě Praze, schválený ČNR v květnu 1990. Hlavní město Praha má mít zcela exkluzivní postavení i v rámci vyšších...

Kategorie: Legislativa

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ KRAJŮ

Reforma veřejné správy ALENA MOCKOVČIAKOVÁ Legislativní proces reformy veřejné správy ještě není ukončen. Vládní návrhy zákonů jsou předloženy k projednání Parlamentu ČR. Z celé škály problémů vybírám budoucí možnosti zajištění veřejných služeb územní samosprávou v rámci samostatné působnosti, a to...

Kategorie: Legislativa

MILIÓNY DO ZELENĚ

K Městské části Praha 6 patří přitažlivá místa, která návštěvníkům nabízejí vděčné oázy klidu a odpočinku uprostřed zeleně. Obvodní úřad v Dejvicích se stará, aby i přímo v městské zástavbě nacházeli občané stále víc upravených ploch osázených stromy, keři a květinovými záhony, kde je možné chvíli...

Kategorie: Legislativa

TRÁVNÍK DOTVÁŘÍ OBRAZ PARKU

V České republice zaujímají trávníky, respektive travnaté porosty, až 70 % ploch, kterým říkáme zeleň. Naše země dosáhla v posledních letech v mnoha oblastech výrazného pokroku. V oblasti péče o trávníky nás ale čeká ve změně k lepšímu ještě dlouhá cesta. Je však třeba hledat možnosti, jak tento...

Kategorie: Legislativa

ZÁKAZ VYSÍLÁNÍ

Může obec zakázat lokálnímu vysílání kabelové televize vysílat záznam zasedání obecního zastupitelstva? ODPOVĚĎ: Tento problém souvisí se skutečností, že zasedání zastupitelstva jsou veřejná, a také s právem občanů na informace, které je zakotveno Ústavou ČR a nyní dokonce zvláštním zákonem. V...

Kategorie: Legislativa

OBEC A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Může vedení města bez výběrového řízení zadávat samostatné několikamiliónové zakázky firmě, která uplatňuje na dané zakázky právo dané dlouhodobou smlouvou s obecním úřadem (OZ) ještě z doby, kdy zákon o zadávání veřejných zakázek neplatil? Je možné tuto praxi hodnotit jako porušení tohoto zákona?...

Kategorie: Legislativa