Paralelně se spuštěním nové služby dokončuje statutární město Ostrava analýzu potřeb, jež má za cíl zjistit počty zaměstnanců, kteří výše uvedené ověřování v rámci svého zaměstnání provádějí.  Analýza rovněž zahrnuje rozčlenění těchto úředníku na ty, kdo ověřují totožnost klientů pouze ve svých kancelářích či na přepážkách a na ty, kteří vycházejí do terénu. S tím souvisí návazné školení zaměstnanců, postupující administrace a případné doplnění technických prostředků.

Statutární město Ostrava dbá dlouhodobě na to, aby poskytovalo občanům co největší uživatelský komfort, o čemž vypovídá mimo jiné skutečnost, že jsme loni už popáté zvítězili v krajské kategorii soutěže Přívětivý úřad.  Službu ověřování eDokladu tedy chápu v tomto kontextu jako další modernizaci a zároveň rozšiřování portfolia zajišťovaných služeb,"  zhodnotil ostravský primátor Jan Dohnal.

Náležitá průprava úřadníků

Značná část pracovišť (přibližně 400 přepážek) je schopných ověřit totožnost občana prostřednictvím eDokladu už k pátku 16. února, přičemž magistrát každodenně pokračuje na zavádění služby v dalších organizačních jednotkách. V tomto směru práce probíhá i přes víkendy. Služba je v první fázi zprovozněna v prostředí pevných pracovišť, následovat bude její rozšíření na úředníky, ověřující totožnost občanů v terénu. Někteří z nich za tímto účelem obdrží novou techniku.

Náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová poukázala na rychlost spuštění: „Ráda bych poděkovala všem, kdo se na spuštění služby, ještě před zákonem danou lhůtou, jakkoliv podíleli a nadále pracují na jejím dopilování jakož i širším záběru. Jde o další důkaz toho, jak Ostrava vychází vstříc potřebám svých obyvatel, a to i co se týče prohlubování digitalizace a využívání elektronických novinek.“*

V celkovém součtu by měl ostravský magistrát brzy disponovat 500 až 600 zaměstnanci, schopnými eDoklad přijmout.